Naš cenník

Maliarske práce MJ Cena vrátanie materiálu
Zakrývanie podláh pred maľovaním 0,85€
Penetrácia stien a stropu 0,90€
Vysprávky stien pred malovaním hod 12€
Maľovanie na bielo 2x 2,10€
Maľovanie farebne 2x od 2,50€
Zoškrábanie starej farby (maľby) 0,90€
Bandážovanie prasklín vystuženou páskou b m 4,00€
Akrylovanie menších špár okolo okien dverí b m 1,00€
Plávajúce podlahy MJ Cena bez materiálu
Montáž laminátovej plávajúcej podlahy - clic systém 6,00€
Montáž obvodových líšt s rohovými profilmi b m 2,90€
Montáž prechodových profilov vŕtaných ks 4,00€
Odstránenie pvc, plávajúcej podlahy 2,80€
Obkladačské práce MJ Cena bez materiálu
Pokládka obkladačiek 19,50€
Pokládka dlažby 18,00€
Pokládka dlažby a obkladov nad 60 cm 23,90€
Mozaika 28,00€
Škárovanie jednofarebne 3,00€
Rezaný soklik m 6,00€
Jollyhrany b m 17,00
Vyrovnanie stien pod obklad do 2 cm 4,50€
Vyrovnávanie podlahy do 3mm 3,50€
Murárske práce MJ Cena bez materiálu
Vymurovanie priečok ytong 5 cm 10,50€
Vymurovanie priečok ytong 7,5 cm 11,50€
Vymurovanie priečok ytong 7,5 cm 12,50€
Sieťkovanie stien 4,50€
Sieťkovanie stropu 5,50€
Jemná štuková omietka 5,50€
Stierkovanie stropu 8,50€
Stierkovanie stien 7,50€
Osadenie rohovníkov b m 2,50€
Sadrokartón MJ Cena bez materiálu
Sadrokartónový strop ( rovný ) 17,50€
Priečka jednoducho opláštené bez min. iz. 20,50€
Montáž každého ďalšieho plášťu 8,00€
Sadrokartónový kastlík b m 18,00€
Sadrokartónová polička b m 20,00€
Osadenie rohových líšt b m 3,50€
Tmelenie akrylátovým tmelom b m 0,90€
Pri konštrukcii nad 2,80 m výšky lešenie 2,50€